εγγυησεισ καυσιμων

Αρχικά η εταιρεία προμηθεύεται όλα τα καύσιμα αποκλειστικά από τα κρατικά διυλιστήρια (ΕΛΠΕ). Έπειτα τα καύσιμα διανέμονται με ασφάλεια στα πρατήρια μέσω βυτιοφόρων της θυγατρικής εταιρείας VALCARGO S.A., αφού γίνουν οι απαραίτητοι ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι από το έμπειρο προσωπικό. Εκτός αυτών η εταιρεία ελέγχει και συντηρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις αντλίες των πρατηρίων ώστε ο καταναλωτής να λαμβάνει πάντα την ακριβή ποσότητα καυσίμων. Σαφέστατα τα πρατήρια λειτουργούν με σύστημα εισροών εκροών και οι καταναλωτές πάντα δέχονται το νόμιμο παραστατικό που τους αναλογεί. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως η εταιρεία συνεχώς λαμβάνει πιστοποιήσεις από  δημόσιους φορείς (ΚΕΔΑΚ, κλπ) ύστερα από ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους που πραγματοποιούν.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει την VALIN εδώ και 40 χρόνια είναι η άριστη ποιότητα  καυσίμων που παρέχει στους χιλιάδες σταθερούς πελάτες της!